Å følge den indre stemmen er en måte å leve innenfra og ut. En måte å leve i pakt med den du er. Det er en måte å frigjøre seg fra å leve livet utfra andres forventninger. En måte å sette seg selv først. Det er en måte å sette seg i førersetet av livet sitt.

Intuisjonen kan brukes til alle ting, fra dagliglivets trivielle gjøremål til å ta store og viktige beslutninger som valg av jobb, livspartner, investeringer osv. Du kan bruke intuisjonen til å få drømmer til å gå i oppfyllelse, bryte rutiner og i det hele tatt skape et mer spennende liv.

Også i næringslivet kan intuisjon være til stor nytte.

Intuisjon kan være en kilde til ekstreme og banebrytende prestasjoner. Vellykkede næringslivsfolk tillegges gjerne en spesiell teft. I en studie oppgav nær halvparten (45 %) av amerikanske toppledere at de baserer seg i større grad på instinkt og intuisjon enn fakta når de tar viktige beslutninger. Kjente statsledere som Bismarck, Churchill, de Gaulle og Kennedy har også fortalt at de brukte intuisjon som grunnlag for beslutninger.

Intuisjon er en av flere hjernefunksjoner

Det foregår mange prosesser i hjernen. Intuisjon er en av flere psykologiske funksjoner som alle mennesker har i tillegg til tenkning, følelser og sansning. Intuisjon kjennetegnes ved at den fremstår som en umiddelbar forståelse eller innsikt uten bruk av refleksjon, erfaring eller resonnement. Prosesseringen er vanligvis ukjent for mottakeren i motsetning til rasjonell tenkning.

Høyre og venstre hjernehalvdel

Mens venstre hjernehalvdel utfører de logiske hjernefunksjonene, er høyre hjernehalvdel opptatt av skapende og kreative aktiviteter. Venstre hjernehalvdel er aktivt opptatt med akademiske fakta og detaljer, språk, matematikk og tall. Høyre hjernehalvdel er aktiv gjennom bilder, musikk, dans, kunst, spontanitet og fantasi. Når høyre hjernehalvdel er aktivisert, flyter informasjonen fritt mellom hjernehalvdelene. Dermed kan hjernen sette sammen all tilgjengelig informasjon med glimtene fra underbevisstheten. Høyre hjernehalvdel opplever dette som intuisjon eller en helhetlig innsikt. Kreativitet og intuisjon går hånd i hånd. Aktiviteter hvor du er kreativ og lar fantasien få fritt spillerom er superfin intuisjonstrening.

Hvem er de intuitive?

Alle mennesker er født med intuitive egenskaper. Noen er genetisk mer intuitivt begavet, mens andre har fått intuisjonstrening i fødselsgave f.eks. gjennom en barndom i en familie med omsorgssvikt. Barnet utvikler da intuisjon som følge av overlevelsesmekanismer. Det er forsket på at de særlig sensitive og følsomme har et naturlig talent for intuisjon.

Hvordan bli mer intuitiv?

Å ha et konstruktivt tankemønster samt nok søvn og hvile i hverdagen vil hjelpe til å holde deg positiv og i følelsesmessig balanse. I hvilken grad vi blir dyktige til å lytte til intuisjonen handler om å forstå og identifisere hvilken stemme i hodet som er iden intuitive stemmen. Det handler om bevisstgjøring og trening. Hva kan vi så gjøre for å trene og styrke intuisjonen? Hva er det som kjennetegner livet til de menneskene som er særlig intuitive? Her er 5 tips til ting du kan gjøre i hverdagen for å styrke kontakten med intuisjonen din:

1. Vær til stede

Det moderne mennesket har som regel hodet fylt av tanker. Vi planlegger, tenker på det vi ikke fikk gjort, tenker på det dumme vi sa ved frokostbordet og grubler over noe vi skulle gjort annerledes. Når du bruker tid på selvkritiske tanker, grubling- eller bekymringstanker, så er du ikke til stede her og nå. Du styrker opplevelsen av å være til stede når du velger aktiviteter som aktiverer sansene dine. Det kan dreie seg om å gå tur i skogen og lytte til fuglesangen, snuse inn duften av naturen og legge merke til underlaget under fotsålene dine. Eller du kan praktisere Mindfulness, Yoga eller meditasjon med intensjon om å være oppmerksomt tilstede her og nå.

2. Fokusert pust

Du kan ved hjelp av pusten trene på å stilne den dagligdagse skravlingen som uten opphold pågår i hodet ditt, slik at intuisjonen slipper lettere igjennom. En løpetur eller rask gange som krever dype åndedrag kan også gi den samme effekten. Bring fokuset til pusten din flere ganger om dagen. Bare det å fokusere på pusten i noen sekunder kan hjelpe. Observer når tankene dine vandrer, og skift fokuset tilbake til det du holder på med. Over tid vil du kunne se ting rundt deg klarere. Kanskje blir fargene sterkere og friskere, nettopp fordi du ser dem gjennom klarere øyne, og ikke gjennom et tankeslør.

3. Trene på å gjenkjenne den intuitive stemmen

Intuisjonen oppleves som en hurtig impuls av indre bilde, indre stemme eller kroppslig fornemmelse, lukt eller smak. Intuisjonen snakker ofte til oss gjennom følelsene. Det krever derfor trening å forstå hvordan din intuitive stemme snakker til deg. Vi må også lære oss å gjenkjenne sabotørene og snubletrådene for intuisjonen.

4. Lytt til impulsive ideer

Den intuitive stemmen kommer ofte uten forvarsel og forsvinner vanligvis like raskt. Den er lett å overse og kan være lett å fortrenge. Ønsker vi å gjøre intuisjonen til ledetråden i våre liv, må vi trene på oppmerksomhet slik at vi fanger opp disse impulsene. En måte å trene intuisjon kan være å følge de uventede impulsive ideene som kommer til deg.

5. Skriv dagbok

Intuitiv aktivitet skjer når hjernen får jobbe i fred eller av seg selv. Legg merke til de impulsene du får tidlig om morgenen når du er nettopp våknet og ligger i sengen. Legg også merke til når intuisjonen snakker til deg i drømmene. Legg merke til når du drømmer svaret på en problemstilling du har grublet over dagen i forveien. Å skrive dagbok hvor du noterer de intuitive og flyktige impulsene som kommer til deg vil kunne være med å berike ditt liv og lettere gjøre deg i stand til å aktivt følge de impulser som intuisjonen gir deg.