Det handler om å gjøre suksess i sitt eget liv. Finn ut hva som styrer ditt liv og ta kontrollen. Hvordan få ønsker til å gå i oppfyllelse? Hvordan oppnå en god og stabil selvfølelse? God selvfølelse kommer ikke av seg selv, det krever intens jobbing og sterk vilje til forandring.

Her får du verktøyet som hjelper deg mot målet. Det handler om deg, dine tanker og følelser. Den handler om at du kan ta kontroll; at du selv kan bestemme hvordan du vil ha det og hvordan du ønsker å leve livet.

Coach Sølvi Salomonsen deler med deg sitt program for å trene opp selvfølelsen. Hun får deg til å reflektere og være ærlig med deg selv. Hun bidrar til økt bevissthet om hvordan du styrker selvfølelsen. Hun hjelper deg til å forstå hvordan selvfølelse, selvtillit og mestring henger sammen. Her får du en oppskrift på hvordan du utvikler deg selv. Du kan oppnå å:

 • Ta kontroll over følelsene.
 • Bevare roen når du opplever sterke følelser og frykt.
 • Forstå hvordan du nullstiller tankestrømmen.
 • Identifisere ditt emosjonelle nivå.
 • Forstå hjernefunksjonene og samspillet mellom tanker, følelser, frykt og intuisjon.
 • Arbeide løsningsfokusert med å øke din emosjonelle tilstand uten ytre stimuli.

Programmet er satt sammen av virksomme teknikker fra NLP og coaching kombinert med meditative øvelser og energi teknikker.  Tilbakemeldingene er overveldende gode:

 • Forventningene ble innfridd hundre prosent. Et skritt videre i retning av bedre selvfølelse og selvtillit. Dette er et program for folk som ønsker å jobbe med egne utviklingsprosesser.
 • Spennende og lærerikt program som jeg anbefaler alle å delta på. Må prøves. Veldig stort utbytte av temaene og øvelsene.
 • Bevisstgjøringen om de emosjonelle nivåene hjalp meg å se ting klarere. Jeg har fått kontroll med egne følelser og satt ord på dem. Jeg har fått en større forståelse for følelseslivet mitt og hva jeg trenger hjelp til.
 • Har fått satt ord på følelsene og forstår nå hvorfor de er som de er. Har forstått hvor viktig kunnskap om de emosjonelle nivåene er og hvordan det påvirker mitt egenverd. Det viktigste jeg lærte var hvordan jeg kan bevege meg oppover de emosjonelle nivåene.
 • Meget kvalifisert coach både faglig og menneskelig.