Forskning i dag viser at motiverte og engasjerte medarbeidere som trives i jobben sin og som føler at de blir verdsatt oppnår bedre resultater. Medarbeiderne yter mer, er mer effektive, mer produktive og når resultater raskere.

Videre at utbrenthet og mistrivsel svært ofte er en konsekvens av dårlig eller mangelfull ledelse. Dette illustrerer viktigheten av å trene lederne til å bli bedre coacher, der de blir dyktigere på å lede, kommunisere og motivere medarbeidere med ulik atferdsstil og styrker.

Organisasjonspsykolog Edgar Schein hevder at det er to avgjørende spørsmål som lederen må avklare når en vanskelig situasjon oppstår. For det første må hun avklare hvilken situasjon hun har foran seg? Det neste spørsmålet er hva slags person hun har å gjøre med? Når hun som leder har funnet svar på dette gjenstår bare å selv å være fleksibel nok til åtilpasse seg situasjonen og personen, slik at hennes tilnærming kan skape konstruktive resultater.

Stadig flere ledere innser at de må tørre å gå inn i det emosjonelle rom for å skape trivsel og beholde sine lyse hoder. Moderne bedrifter har kunnskapsarbeidere med høy utdannelse som bare hopper når de selv vil hoppe. Dette blir tydeligere ettersom yngre generasjoner kommer ut i arbeidslivet. Dette er mennesker som vil bli snakket med og ikke til – og bare ledere som forstår det, får ut potensialet hos sine medarbeidere. Det handler om å ha mer fokus på å forløse emosjonell energi enn fokus på å ha kontroll.

Det handler om å legge atferd og atferdsforståelse inn som en viktig del av treningen av ledere for å øke deres sosiale og relasjonelle ferdigheter. Coaching kan benyttes som et verktøy for å bevisstgjøre ledere i forhold til:

  • Den enkelte leders styrker og utviklingsområder (begrensninger).
  • Ledernes evne til å lede og utvikle andre som er forskjellig fra en selv.
  • Hvordan de mest effektivt kan organisere, utvikle og lede teamet.
  • Hvordan de best kan selge inn og få aksept på sitt budskap hos mennesker med forskjellig atferdsstil.

Les også:
Hva er coching?
Hvilke tema egner seg for coaching?