Sommerfuglen er et kraftfullt symbol på utvikling og transformasjon. Den menneskelige utviklingsprosessen foregår på samme måte. Like lite som sommerfugllarven har vi begreper om vårt utrolige potensiale.

SYMBOL PÅ ET KRAFTFULLT POTENSIALE

Sommerfuglen er et kraftfullt symbol på utvikling og transformasjon. Den menneskelige utviklingsprosessen foregår på samme måte. Like lite som sommerfugllarven har vi begreper om vårt utrolige potensiale. I perioder av livet når vi kjenner oss små og mindreverdige trenger vi å vite at vi befinner oss i larve- eller puppestadiet og at vi herfra forbereder oss på å bli en vakker og fri sommerfugl.

PERSONLIG UTVIKLING OG VEKST

I Japan ser de på sommerfuglen som et symbol som vil lære oss å frigjøre oss fra selvskapte restriksjoner slik at vi kan se på problemer med større klarhet. Larven med sin glupske appetitt har vært knyttet til umettelig materialisme. Puppestadiet representerer fundamentale endringer som skjer på innsiden, for eksempel i ens mentalitet eller synspunkt. Den fullvoksne sommerfuglen blir sett på som det frie uttrykk for disse endringene i omverdenen. De ser på sommerfuglen som et symbol på det magiske.

STØRRE SELVINNSIKT

Å åpne oss opp for symbolikken som sommerfuglen representerer, kan gi en helbredelses-forståelse og større selvinnsikt. Kanskje også vise oss veien til befrielse og forløsning. Sommerfuglen er symbol på et liv i endring, et liv med kraft.  Det er når det kjennes ut som det står stille på utsiden, at den største endringsprosessen finner sted på innsiden. Hvis vi kan hvile oss i vissheten om at transformasjonen inntreffer når vi setter oss selv i bevegelse. Nøkkelen til rommet med lyset, gleden og friheten handler om et ørlite snev av vilje definert som et ønske om å komme dit. Vi trenger også å vite at det tar den tiden det tar, akkurat som tiden larven bruker på å utvikle seg til sommerfugl.

HVOR ER DU I LIVET DITT?

Er du i larve- eller puppestadiet eller er du en fullvoksen sommerfugl som vet hvem du er og hva du vil. Du erkjenner din skjønnhet, din klokskap og din kraft. Ved hjelp av coaching kan du få mer klarhet i hvem du er og hva du vil, samt hvordan håndtere dette livet. Coaching kan bistå deg i prosessen fra larve til sommerfugl.