Arbeidsplasser hvor ledelsen fremstår som kynisk, krevende og autoritær kan oppleves særlig krevende for de høysensitive. Det samme gjelder hvis arbeidsmiljøet et preget av konflikter. Høysensitive i rett jobb på rett sted vil blomstre og yte like bra som andre. Derfor er det for de høysensitive smart å velge en jobb som de får energi av, samt velge en arbeidsgiver hvor ledelse og kollegaer er støttende og legger merke til deres kvalifikasjoner og styrke.

De høysensitive er en usynlig og misforstått minoritet i arbeidslivet. Det å være høysensitiv er et medfødt og arvelig personlighetstrekk, og ikke en sykdom eller en diagnose. Forskning viser at ca 20 % av befolkningen er høysensitiv i større eller mindre grad, med lik fordeling mellom kvinner og menn. Veldig mange vet ikke selv at de er høysensitive, fordi det er generell mangel på bevissthet om karaktertrekket i samfunnet blant foreldre, lærere, helsepersonell, NAV osv.

Høysensitive personer er mennesker med et mer fintfølende nervesystem. Dette gjør dem mer mottakelige for inntrykk. Hjernen til høysensitive arbeider forskjellig fra andre ved at de behandler informasjonen de sanser på et dypere nivå. Høysensitive registrerer andres sinnstilstand og stemninger sterkere enn andre mennesker. De er gjerne mer kreative, samvittighetsfulle, og har en sterk intuisjon. De høysensitive holder seg stort sett skjult for omgivelsene. De viser ofte et sterkere ansikt enn hva som er realiteten fordi de ikke ønsker å fremstå som sutrete og sårbare.

Fire grunnleggende kjennetegn

Høysensitive omtales også som HSP, som står for highly sensitive person. Den nyeste forskningen på området har funnet fire grunnleggende aspekter hos personer med HSP.  Disse fire aspektene – dyp bearbeidelse, rask overstimulering eller overbelastning, sterke følelsesmessige reaksjoner og empati samt evnen til å registrere små detaljer – er et godt bilde på HSP. Et typisk tegn på høysensitivitet er de intense sanseinntrykkene. Det som vanlige mennesker opplever som moderat stimulerende, stressende, spennende eller utfordrende, virker mye sterkere på høysensitive personer. Og det som vanlige mennesker opplever som overstimulerende, kan virke direkte oppskakende eller utmattende på høysensitive personer. Høysensitive tar inn stimuli som går andre hus forbi, enten det dreier seg om subtile lyder, synsinntrykk eller fysiske inntrykk som smerte. Grunnen er ikke at høysensitive har bedre hørsel, syn eller andre sanser enn folk flest. Forskjellen ligger trolig i at sanseinformasjonen blir grundigere bearbeidet.

Høysensitives utfordringer

HSP er et karaktertrekk som ikke alltid blir forstått eller verdsatt, og høysensitive kan oppleve ekstra utfordringer i barndom og oppvekst, skole og arbeidsliv samt i private forhold. Sensitive mennesker er like intelligente, ressurssterke, kreative som andre mennesker. Negativ respons og uforstand i omgivelsene kan imidlertid gjøre dem ekstra selvkritiske, og påvirke selvbildet negativt.

Siden hjernen til personer med HSP arbeider på et dypere nivå enn andre, skal det mindre til før de begynner å produsere stresshormoner. Dette fører blant annet til at de kan bli lettere overstimulert, overbelastet og utmattet. Høysensitive kan være svært lyd-, lys- og luktømtålige, og kan ha en lavere smerteterskel enn andre.

Den store følsomheten kan føre til at de lett blir fanget i andres rotete liv da de er hjelpsomme og stekt empatiske. De er åpne og tillitsfulle og forteller gjerne mer om seg selv enn de egentlig mener, og at de litt for raskt kan bli litt for private – ikke så rent sjelden med feil personer.

Hele 70 prosent av høysensitive personer har en tendens til å være introverte. Mange høysensitive unngår festlige anledninger og andre gruppesituasjoner. De holder seg unna mennesker de kjenner seg utrygge på. Det sosiale ubehaget, eller «sjenansen» mange høysensitive personer opplever i gruppesituasjoner skyldes nesten alltid overstimulering.

Den høysensitive trenger gjerne mer søvn og ro enn gjennomsnittet.

De høysensitive og arbeidslivet

Arbeid og karrière kan være utfordrende for høysensitive mennesker på grunn av tidspress og stadig høyere krav til tempo, effektivitet og omstilling i dagens samfunn. Høysensitive som ikke tar hensyn til sin personlighetstype, kan risikere å bli utbrent og sykmeldt.

Høysensitive som har feil jobb, kan fort bli syke av den. Høysensitive i rett jobb kan også lett bli syke hvis ledelsen oppleves kynisk, krevende og autoritær. Eller hvis arbeidsmiljøet et preget av konflikter. Høysensitive i rett jobb på rett sted vil blomstre og yte like bra som andre. Derfor er det for de høysensitive smart å velge en jobb som gir energi samt velge en arbeidsgiver hvor ledelse og kollegaer er støttende og ser deres kvalifikasjoner og styrke. Den høysensitive bør velge en jobb som interesserer dem så sterkt at det like gjerne kunne vært deres hobby. Da vil jobben generere nok energi til at den høy sensitive ikke brenner seg ut. Personer med HSP bør oppfordres til å velge jobb på øverste hylle, da dette vil føre til større utholdenhet i arbeidslivet og mindre grad av sykefravær.

Det er foretatt sammenligninger mellom høysensitive og ikke-høysensitive personer. Det viste seg at høysensitive personer er flinkere til å avdekke feil og til å unngå å gjøre feil, de er meget samvittighetsfulle, spesielt er de gode til å løse oppgaver som krever årvåkenhet, nøyaktighet og hurtighet. Nervesystemet hos høysensitive personer gjør at de oftere enn andre er spesialister på finmotorikk, de har mindre tendens til å tenke lineært og logisk, men desto større evne til å tenke kreativt.

Høysensitive personer kan også ha vansker med å fremvise ferdighetene sine når de blir observert, vurdert og evaluert. Ettersom de bearbeider informasjon på et svært dypt nivå, kan det for utenforstående virke som om de ikke får med seg det de skal, mens det som egentlig skjer er at de bruker litt lengre tid og ender med å forstå og huske ting bedre enn de fleste. Ettersom høysensitive er mer mottagelige for subtile inntrykk og forskjeller, er de også ofte mer intuitive enn folk flest. De bare «vet» uten å kunne forklare hvordan og hvorfor. En del høysensitive er visjonære, meget intuitive kunstnere eller oppfinnere. Andre er ganske enkelt samvittighetsfulle, forsiktige og kloke mennesker.

Hvordan finne sin styrke

De høysensitive menneskene har behov for å forstå seg selv og hva det innebærer å være ekstra sensitiv.  De trenger å forstå hvordan dette trekket henger sammen med resten av personen, og hvordan andre menneskers negative holdninger kan påvirke og prege. De vil ha stor hjelp av å betrakte fortiden på en ny måte basert på erkjennelsen om at de er født høysensitiv. Mange såkalte nederlag i livet kan ha vært uunngåelige fordi verken en selv, foreldre, lærere, venner eller kolleger forsto den sårbare personligheten. Når erfaringene betraktes på bakgrunn av den nye forståelsen, vil selvtilliten øke.

Høysensitive personer er fra barnsben av svært følsomme. Derfor er det viktig i voksen alder å lege sårene livet har påført. Sykdom, problemer i familien, på skolen og i venneflokken går sterkere inn på høysensitive enn andre. De lider også under at de ofte føler seg annerledes. Mange høysensitive er i tillegg svært forsiktige med å slippe løs de indre kreftene som trengs for å bearbeide sår fra fortiden fordi de vet hvilke intense følelser det kan fremkalle.

Det å leve et godt liv handler for den høysensitive om å bli kjent med, akseptere og ta hensyn til sin sensitivitet og sårbarhet. Det er da lettere å ta ansvar for sin egen livssituasjon. Når de forstår og anerkjenner sin sensitivitet og oppdager sitt potensiale, er det mye lettere å overvinne de utfordringer som dette karaktertrekket gir.

Hvordan vet du at du er høysensitiv?

En million nordmenn er høysensitive. Hvorvidt man er høysensitiv eller ikke, er det bare man selv som kan avgjøre. Ofte kjenner man seg igjen i beskrivelsen av trekket, og mange opplever det som om viktige brikker faller på plass i forståelsen av seg selv. Lurer du på om du er høysensitiv? Ta testen på hjemmesiden til Forum for høysensitive i Norge: www.hsperson.no.

Forskning

Det foregår en del forskning på høysensitivitet og det er utkommet en god del litteratur på området de siste årene. Den amerikanske psykologen og forfatter Elaine Aron er pioneren innen forskning av høysensitive personer. Hun har utgitt en rekke bøker som er oversatt til norsk.

Litteratur:

Elaine Aron: Særlig sensitiv, Særlig sensitive barn og Særlig sensitiv og kjærligheten
Susanne Møberg: Er du også høysensitiv? og Mindfulness for høysensitive
Trond Haukedal: Boken om høysensitivitet – fra sårbarhet til ressurs
Lian Kirksæther og Ihrén Abrahamsson: Sensitiv – Skap det livet du vil ha
Høysensitiv Norge
Forum for høysensitive
10 råd til deg som er høysensitiv
ledernytt.no
Artikkel i Aftenposten om Særlig sensitiv