For oss som er høysensitive er det viktig å lete etter det vi er genuint skrudd sammen for å gjøre.

Forfatter: Sølvi Salomonsen etter inspirasjon fra av boken Making Work Work for the Highly Sensitive Person av Barrie Jaeger (2005)

Mange høysensitive har det utmerket på jobben. De har funnet en jobb hvor de trives, finner mening og utvikler seg. Det er ikke disse menneskene jeg i det følgende vil skrive om. Det jeg skal ta for meg er hentet fra boken Making Work Work for the Highly Sensitive Person av Barrie Jaeger, og min egen erfaring ned høysensitive, som karriereveileder og coach.

Jeg har i mange år veiledet mennesker som står utenfor arbeidslivet, mennesker som er sykmeldt og mennesker som har en jobb, men som lurer på om de bør finne på noe annet. Min erfaring er at blant de som er mye sykmeldt, uføre, dropper ut av skolen og så videre, finner vi mange høysensitive. Dette kan ha sammenheng med at vi høysensitive ikke er gode nok til å velge bort det som sliter oss ut eller som tapper oss for energi. Derfor blir vi nettopp utslitt og tappet for energi.

Det er viktig å få frem at høysensitive ikke har mindre energi enn andre. Det er videre viktig å få frem at høysensitive ikke har problemer med å jobbe. Det som er poenget er at når vi får utfordringer på jobb eller i studier, så er det fordi det er et misforhold mellom det vi gjør og det vi er ment til å gjøre. For oss som er høysensitive er det viktig å lete etter det vi er genuint skrudd sammen for å gjøre. Det som interesserer oss så mye at det like gjerne kunne vært vår hobby.

Barrie Jaegers modell dreier seg om jobbkategorier, og hvordan du trives med dem. Han snakker om drudgery, craft og calling.

Drudgery er altså det som sliter deg ut, som gjør at du blir utbrent, syk eller mister livsglede. Hva dette er, er høyst individuelt fra person til person. Det kan være en jobb du ikke mestrer, en jobb som ikke gir deg mening, en jobb med konflikter. Det er en arbeidsplass du absolutt bør unngå å være.

Craft er der hvor du behersker jobben, men hvor du ikke får tilbake det du gir i form av energi og glede. Det gir ingen næring til sjelen. Du mestrer arbeidet og holder det ut, enn så lenge. Her befinner de fleste seg. Vi er ikke trent til å ønske oss jobb på øverste hylle, så her blir vi til vi ikke orker mer, slutter eller blir syk.

Calling er jobben vi drømmer om hvor vi får brukt våre evner, finner glede, mening og dyp tilfredsstillelse. Min erfaring er at hvis du skal klare deg godt i arbeidslivet, MÅ du forstå hvem du er og hva du er skrudd sammen for å gjøre – altså finne ditt kall. Ellers blir du utilfreds og aldri den beste utgaven av deg selv – som jo er en typisk ambisjon for en høysensitiv.

Det er egentlig helt logisk at du bør følge drømmen. Det er ikke sikkert du oppnår den, men følger du veien mot drømmen din, vil du ikke bomme så mye. Du vil være på rett spor!

Hva er drudgery vs calling for deg?

Vi finner høysensitive i alle typer yrker. For å kunne velge rett må vi forstå hva vi skal velge bort og hva vi skal strekke oss mot.

Drudgery er det arbeidet som gjør deg sint, aggressiv, utslitt, tom, deprimert. Du må selv kjenne etter; opplever du dette ofte? Daglig? Ukentlig? Mer enn du orker? I så fall bør du se deg om etter en annen arbeidsplass. Drudgery blir som regel ikke skapt av ett element alene.  Det er ulike grunner til at jobben bryter oss ned. Noen gjengangere er tidspress, målinger, støy, avbrytelser, ikke få lov å gjøre jobben skikkelig, konflikt, dårlig inneklima, dårlig miljø mv.

Calling er det som tilfører energi. Det som gir deg glede, mestringsfølelse og mening. Mestringsfølelse skapes når man driver med noe man liker og som man får utvikle seg i.

Konsekvenser av å jobbe med kallet ditt

Hvis du får lov til å jobbe med det du elsker, klarer du mange flere av livets opp og nedturer. Det kan være dette som er utslagsgivende for at du klarer å øke arbeidsevnen med noen prosenter. Du klarer faktisk bedre at det inntreffer en forbigående livskrise. Men når det skjer er det viktig å erkjenne at det kanskje er på tide med en time-out. Da kan sykmelding være en løsning, men du vil erfare at du raskt vil være arbeidsklar igjen. Dette har sammenheng med at du vil ha en sterk indre motivasjon for å komme tilbake til arbeidet som du elsker over alt på denne jord. En sykmelding i denne sammenheng vil være en investering som kan gjøre at du kommer sterkere tilbake og får være den beste av den du er, så snart som råd er. Du er ikke syk, men trenger lading.

Høysensitive bør starte for seg seg selv

De fleste som kommer til meg har valgt jobb styrt av fornuft, hva de er flink til, av foreldrenes oppmuntring eller av lønningsposen.  De har ikke vært bevisst på å tenke på hva slags jobb de vil bli lykkelig i, hva slags jobb som vil generere nok energi og glede slik at de vil holde seg friske. Dette er etter min erfaring ikke noe vi lærer noe sted. Vi lærer ikke på skolen at vi skal lete etter det som gir oss glede, men heller at vi skal følge evnene våre og sette oss høye mål. Det er ikke sikkert at det henger helt sammen. Og det er i alle fall ikke gitt at evnene våre i matematikk sier noe om hvilket arbeid vi vil trives med. Så det er mye mer vi må ta hensyn til.

Mange som har valgt å følge kallet sitt, ender opp med jobber de egentlig elsker men de mangler frihet til å utføre jobben på den måten de mener er riktig. Det kan være like ille. Derfor er det mange høysensitive som starter for seg selv. Det kunne vært mange flere dersom samfunnet hadde lagt mer til rette for at det blir lettere å drive små bedrifter. Det ligger mye drudgery i å drive for seg selv, men det er også mye som veier opp. Jeg håper at etter hvert som mange får øynene opp for hva de vil, vil de slå seg sammen med andre som har liknende interesser, slik at de kan fordele slitet og fokusere på kallet. Det viktigste er å tro på seg selv og sitt mål!