Coaching er en guidet prosess for å åpne for hele ditt potensiale og øke din prestasjon. Coaching hjelper den enkelte til å oppnå klarhet, fjerne selvpålagte begrensninger, få tilgang til sin indre visdom og latente ressurser. Yteevnen vil øke og nye talenter kan komme frem. Coaching har kun én hensikt og det er klientens suksess.

Gjennom å arbeide i en en-til-en prosess er coaching i stand til å behandle dypere, personlige spørsmål. Coaching er en formalisert, men likevel høyst personlig metode som blander utprøvde vitenskapelige teknikker for forandring med teknikker innen personlig vekst og praktiske øvelser. Ved hjelp av coaching brytes barrierer ned og du når det maksimale av ditt potensiale. Prosessen hjelper deg til å oppnå klarhet i hvem du er, hva du gjør, hvor du skal og hvorfor du gjør det.

Hva er en Coach?

En personlig coach tar utgangspunkt i dine mål og er trent til å stille gode spørsmål som gjør at du ser ting klarere. Coachen er en person som lytter til deg og stiller de spørsmålene som bidrar til at du selv finner svarene for å nå dine mål. Gjennom spørsmålene hjelpes du til å bryte dine gamle automatiske handlingsmønster. Gjennom å finne dine egne svar hjelpes du til å nå dine mål.

En coach er trent i å lytte, observere og skreddersy sin fremgangsmåte i forhold til dine individuelle behov. Coachen søker å lokke frem løsninger og strategier fra deg ut fra en tro på at du fra naturens hånd allerede er ustyrt med de ressursene du trenger for å leve livet ditt på en god måte. Coachens jobb er å hjelpe deg til å forsterke de ferdigheter, ressurser og den kreativitet som du allerede har. En coach jobber ut i fra at du har alle svarene du trenger i deg, og vil hjelpe deg å finne disse. De mest suksessrike idrettsfolkene vi kjenner har oppnådd suksess gjennom coaching fordi det hjelper dem å gjøre mest mulig ut av sitt talent.

En Life Coach setter fokus på alle områdene i livet ditt, f.eks. økonomi, karriere, følelser, spiritualitet, familie og venner samt helse og velvære. Som mennesker er det viktig for oss at alle områdene i livet fungerer. Hvis ett område i livet punkterer, vil det påvirke og gå ut over de andre. Når livet er i balanse, fungerer vi optimalt.

Folk engasjerer en coach fordi de vil ha balanse i livet sitt, de vil vokse og utvikle sitt potensiale og de vil leve et enklere og lettere liv. En coach hjelper deg å oppnå alt dette. Raskt!

Coaching forløp

Et coaching forløp kan være alt fra en enkelt coaching samtale til et større forløp med flere coaching samtaler. En samtale varer ca. 1 time. Det kan gå en til to uker mellom hver samtale alt etter dine behov. Det kan også utvikle seg til samtaler på månedsbasis eller en gang i halvåret. I starten er det vanlig å legge løpet med tre samtaler pr mnd i tre måneder.

Hvilke tema egner seg for coaching?
Hva er NLP
?