NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering. NLP utforsker forholdet mellom hvordan vi tenker (nevro), hvordan vi kommuniserer (lingvistisk), og våre atferdsmønstre og følelser (programmering).

Når du ser hvordan du fungerer på disse tre nivåene, kan du ved hjelp av teknikker gå inn og endre både følelser, tanker og atferd slik at livet ditt endres i en retning du ønsker.

Gjennom livet “programmeres” våre atferdsmønstre gjennom det vi sier til oss selv både positive og negative ting. Når overbevisningen eller atferden er ferdig programmert lagres den inn i ditt ubevisste sinn og du trenger ikke tenke på den lenger. NLP har verktøy som kan bistå deg å bevisstgjøre dine negative programmeringer og erstatte disse med nye og mer hensiktsmessige positive programmering.

NLP er ekstremt målrettet og bygger på tanken om at endring kan skje straks, mens det er ikke-endring som tar lang tid.  Ved utviklingen av NLP ble det i stor grad lagt vekt på studier av velfungerende mennesker.  Hvordan tenker de? Hva sier de til seg selv? Hvordan “programmerer” de seg selv til å nå sine mål?

NLP er et enkelt, men likevel avansert – sett av egenskaper som hjelper deg med å klargjøre hva du ønsker i de ulike områdene av livet ditt, og hvordan du oppnår det. “Hvis du ikke vet hvor du skal, så kan du ende opp et helt annet sted!”