Hvorfor gjøre nytte av coaching? Hvordan kan coaching frigjøre potensial? Hvilken rolle har coaching i å åpne opp for muligheter og valg? Hvordan kan man lete fram indre motivasjon? Hva har følelser med coaching å gjøre?

Hvilke hindringer kan coaching hjelpe til med å fjerne? Hvordan kan coaching gi støtte, fokus og driv? Hvilke resultater kan vi vente oss av coaching? Dette er relevante spørsmål å stille seg før man bestemmer seg for å engasjere en coach.

Intuition Management tilbyr coaching til privatpersoner og bedrifter innenfor alle områder.Tema for en eller flere coaching samtaler velger du fritt etter eget behov. En coaching prosess vil kunne variere fra noen få timer til mange.

Coaching er ikke en måte å “reparere” dysfunksjonelle medarbeidere eller mennesker på, men en måte å hente ut det beste i folk på.  Coaching har til formål å frigjøre menneskers potensiale.  Dette gjør vi ved å koble den enkelte opp med sin iboende kunnskap, sine verdier, motivasjon og mål og å knytte dette til handling.  Hver og en av oss har de svarene vi trenger i oss, eller vi vet hvor vi kan gå for å finne dem. Coachen gjør denne prosessen lettere tilgjengelig.  Samtidig er coachen en som holder deg ansvarlig overfor de mål du setter deg, og krever at du knytter dine mål og læring opp til handling.

I coaching er det viktig at du velger et tema eller mål ut fra egne behov og ønsker. Dette fordi en coaching prosess krever at du er motivert for endring og for å arbeide med egne målsettinger.

Noen vanlige tema, ønsker eller målsettinger som vi arbeider med i coaching kan være:

 • oppnå en drøm
 • finne din livsoppgave
 • forandre karriere
 • møte store utfordringer
 • ta kontroll over tiden din
 • få klarhet i din visjon og de resultatene du ønsker å oppnå
 • gjøre noe med avstanden mellom der du er nå og der du ønsker å være
 • få klarhet i dine ønsker og verdier slik at du vet hva som er viktigst for deg
 • skape større klarhet i det du opplever som problemfylt
 • få økt selvbilde
 • få indre styrke
 • få livsglede
 • fjerne uønskede atferdsmønstre
 • fjerne angst og depresjon
 • fjerne usikkerhet

Folk engasjerer en coach fordi de vil ha balanse i livet sitt, de vil vokse og utvikle sitt potensiale og de vil leve et enklere og lettere liv. En coach hjelper deg å oppnå alt dette.