Ved hjelp av intuisjonen kan vi fatte raske og kloke beslutninger.  Når intuisjonen kombineres med logikk, vil vi kunne øke graden av suksess både innen jobb og familieliv. Intuisjonen fungerer som en katalysator for personlig utvikling og selvrealisering.

Når intuisjonen først er vekket til live, er vi på en vei mot en dypere kreativ innsikt, vi oppdager at verden rundt oss er full av såkalte synkronisiteter og vi erkjenner hvor viktig våre relasjoner er – enten det er til vår egen sjel eller det er til våre medmennesker.

Sølvi har utviklet et program for å bevisstgjøre kontakt med intuisjonen.  Programmet omfatter 8 timer over 4 ganger og kan gjennomføres en til en, såvel som i kurs med flere.

Programmet er satt sammen av virksomme teknikker fra NLP og coaching kombinert med meditative øvelser og energi teknikker.  Tilbakemeldingene er overveldende gode:

 • Endelig går livet mitt i riktig retning. Jeg får svar på mine spørsmål, nesten før jeg har formulert spørsmålet.
 • Jeg har tatt pause fra studiene og har søkt på den jobben som jeg fra mitt indre fikk veiledning om i løpet av programmet.
 • Før programmet var jeg i ferd med å oppsøke psykolog, fordi jeg var så fortvilet over at jeg ikke kom videre med livet mitt. Nå føles det som om alle muligheter ligger åpne.
 • Jeg er så glad for å ha deltatt på dette programmet, og anbefaler det til alle jeg kjenner.
 • Kreativiteten er våknet til livet – endelig er jeg begynt å male bilder igjen, etter mange år hvor jeg ikke har hatt tid eller overskudd til å male.
 • Jeg har fått mer tid for meg selv. Løsningen kom fra en kant som var helt uventet.
 • Da jeg deltok på det første programmet var livet mitt en eneste stor floke. Jeg var ikke i stand til å praktisere alt jeg lærte, men jeg forsto at teknikkene var nyttige. Først på det andre kurset erfarte jeg å ha ro nok til å nyttiggjøre meg av teknikkene for alvor. Nå går det av seg selv.
 • Jeg føler meg roligere, nå som jeg har mine mål klart for meg. Jeg er mer fornøyd med livet mitt.
 • Jeg opplever større konsentrasjon ved lekselesing.
 • Jeg erfarer at jeg har svar på alle spørsmål i meg. Dette gjør det lettere for meg å leve i nuet og la vær å bekymre meg for framtiden. Jeg vet at ting ordner seg.
 • Jeg bruker øvelsene hver dag til å samle meg og fokusere innover i meg selv.