Følelsesmessige utfordringer
Hvis du har opplevd at sjefen din ble fryktelig sint på deg. I en hissig tone fikk du høre at du har sabotert hennes målsettinger og at du har gått dine egne veier. Ordene såret deg dypt, men det tok ikke lang tid før hjernen din sørget for at du kom i balanse igjen. Du sa til deg selv at sjefen sikkert bare hadde en dårlig dag. Du benyttet et tankemønster som støttet deg selv. Hvis du ikke fikk til dette, kan du kanskje prøve teknikker som Mindfulness eller Meditasjon – metoder til selvhjelp som opprinnelig stammer fra buddhismen. Ved hjelp av Mindfulness teknikker kan du løse følelsesmessige utfordringer ved å observere følelsene dine på en nøytral måte. Ved å gjøre deg selv bevisst på hvordan du har det, uten å forsøke å endre følelsene, kan du styre dine reaksjoner på det som skjer deg.

Virker som antidepressiv medisin
Depresjon er en affektiv lidelse kjennetegnet av vedvarende lavt stemningsleie, negative tanker og bilder, sterk hukommelses- og vurderingsbias, manglende evne til å oppleve glede, inaktivitet og suicidale impulser og handlinger (Segal, Williams & Teasdale, 2002). Det er tankene som skaper følelsene. I takt med at man får kontroll over tankemylderet, faller hjerneaktiviteten i de områdene som håndterer følelsene – det limbiske systemet, amygdala og striatum – til ro. Mindfulness virker direkte inn på de områdene av hjernen som regulerer følelsene våre. Metoden roer ned aktiviteten i disse områdene. Vi gjenvinner raskere balanse og kan tenke klart igjen. En person som har brukt Mindfulness over tid, kan oppnå en direkte stabiliserende effekt på følelseslivet. Det vil fremdeles være massevis av følelser, men vil være mer håndterbare.

Observer følelsene dine
Ved å praktisere oppmerksomhetstrening kan vi innøve en aksepterende og ikke-kritisk holdning til oss selv, som åpner for livsglede og vitalitet. Hvis du klarer å studere følelsen uten å forholde deg til den, vil den etter hvert miste sin kraft. Forskning har vist at metoden har svært god effekt i behandling av nedstemthet og depresjon. Det er også påvist at metoden motvirker tilbakevendende depresjoner. Det kan se ut som metoden bidrar til å lage nye strukturer i hjernen.

Les mer om mindfulness på www.forskning.no