NLP er et godt verktøy for å coache høysensitive personer. DNCF sertifisert Coach, Sølvi Salomonsen forteller her hvordan.

Jeg har vært så heldig å få jobbe med mange flotte høysensitive mennesker og fått erfare deres rike indre liv med tanker og følelser. Jeg har selv opplevd å være redd for å bli feid av banen av tårer i strie strømmer, og kjent at et detaljert tankekaos påvirker meg. Har også kjent på undring etter første time over hva jeg som coach kan bidra med.

Her følger noen betraktninger om hva vi som coach kan være bevisst på i møte med en høysensitiv.

Forskning viser at 15-20 % av befolkningen er født høysensitive. Det betyr ikke at vi møter dette karaktertrekket hver dag, men det er så pass mange at sjansen er stor for at det dukker opp en høysensitiv i vår kundekrets. Det er en økende bevissthet om dette karaktertrekket – omstridt i noen kretser og omfavnet av andre. Men det er langt igjen før det er gjort nok forskning som anerkjennes av de norske vitenskapelige miljøene.

Hva vil det si å være høysensitiv?
Alle mennesker er sensitive i ulik grad og det er mange måter å være sensitiv på. Begrepet Highly sensitive person (HSP) er brukt av den amerikanske psykologen og forfatteren Elaine Aron som har gjort omfattende og viktig forskning knyttet til det å være høysensitiv. Tre av hennes bøker er oversatt til norsk. Det er Arons forskning som denne artikkelen bygger på.

Jeg bruker begreper som høysensitiv, særlig sensitiv og sensitiv om hverandre for å variere språket, men mener det samme.

Å være høysensitiv er ingen sykdom, diagnose eller svakhet. Det er et normalt og medfødt karaktertrekk som er likt fordelt på menn og kvinner, barn og voksne. De høysensitive er ingen ensartet gruppe og man kan være sensitiv på ulike områder. De høysensitive er bare sensitive på flere områder enn de som ikke er det. Elaine Arons forskning har påvist at 30 % er ekstroverte og 70 % introverte og at det er 4 karakteristiske aspekter som kjennetegner de høysensitive:

  • Mer mottakelig for sanseinntrykk
  • Hjernen behandler informasjon dypere
  • Inntrykk oppleves sterkere
  • Blir lettere overstimulert og utmattet

Hvordan kan vi vite at coachee er høysensitiv?
Det kan vi i utgangspunktet ikke vite, med mindre vi blir fortalt det. Vi kan i kartleggingssamtalen stille spørsmål om coachee kjenner sin sensitivitet. For spesielt sensitive personer kan det være en stor lettelse å oppdage at mange av livsutfordringene de strever med handler om nettopp dette, og at man med relativt enkle teknikker kan ta hensyn til sin følsomhet som kan gi et mer aktiv og meningsfylt liv. De som ønsker å sjekke sin sensitivitet kan ta Elaine Arons selvtest her

Høysensitive styrker
De høysensitive har mange særegne styrker som er høyt verdsatt i arbeidslivet. De er ofte god til å fordype seg, og har ofte en fleksibel tenkemåte som gjør dem meget tilpasningsdyktige til individualistiske sjefer. De er utrustet med evne til empati, hjelpsomhet og et stort hjerte for andre mennesker som trenger hjelp. De har ofte høye verdier og vil strekke seg langt for å gjøre en god jobb.  De tar ofte ansvar for at fellesskapet skal ha det bra. Du finner dem ofte i menneskeorienterte eller kreative yrker. Om de har valgt en annen type jobb finner du dem gjerne som tillitsvalgt, verneombud eller som leder.

Hvordan støtte den høysensitives utfordringer?
Høysensitive har gjerne noen særegne utfordringer som vi som coach kan være bevisst på.  De har bl.a. et stort behov for å forstå seg selv og finne sitt «kall» for å finne sin spesielle styrke. Her følger noen tips til hva som kan være særlig nyttig og utforske:

Blir raskere overstimulert
Høysensitive har en hjerne og et nervesystem som registrerer mer av omgivelsene. I tillegg bearbeides all informasjon og inntrykk 3-5 ganger sterkere. De har lett for å gå i «skal bare»- fella. Derfor er den største utfordringen for høysensitive at de har lett å bli overstimulert, utmattet og stresset.

Hvis dette er tema for coaching er mitt tips:

  • Utforsk om den høysensitive får nok alenetid hvor de kan bearbeide inntrykk.
  • Utforsk om de benytter teknikker for indre ro (f.eks. pusteteknikker, mindfulness, yoga og meditasjon mv).
  • Utforsk i hvilken grad coachee forstår, aksepterer og anerkjenner sin sensitivitet

Vit at daglig pauser med 2 minutters pustepause hver time fram til overstimulering (hvor den høysensitive kjenner seg utslitt), og 20 minutters total hvile etter overstimulering er tilstrekkelig for å være i balanse. Dette krever disiplin og impulskontroll.

Bærer på sår fra barndom og oppvekst
De høysensitive som ikke finner balansen i livet er gjerne de som bærer på sår fra barndom og oppvekst. Det er nesten ikke til å unngå hvis foreldrene har hatt mer enn nok med seg selv. Mange høysensitive dveler lenge med fortidens sår. Deres styrke i forhold til å håndtere detaljer med grundighet kan gjøre at de graver seg ned i smertefulle tankeprosesser som skaper lav selvfølelse.

Tips: Meta coaching har effektive teknikker for å coache kroppen som renser ut følelsesmessige traumer og sår. Den sårbare høysensitive har tendenser til å stopper opp i første halvdel av lærings-sirkelen fordi læringen er så smertefull. Å bli bevisst på læringssirkelen ulike faser fra ubevisst inkompetent til ubevisst og kompetent er derfor verdifullt for en høysensitiv.

Sårbar for overganger
Overgangsfasene i livet kan være ekstra utfordrende for de særlig sensitive, da de kan oppleve at de er sårbare for forandringer. Arbeidslivets mange omstillingsprosesser skaper uforutsigbarhet og blir derfor krevende å forholde seg til. Å miste jobben eller noen av sine nære og kjære vil være ekstra utfordrende for en særlig sensitiv.

Tips: Utforsk i hvilken grad coachee har bevissthet om egen sensitivitet og det faktum at de er mer sårbar for omstillingsprosesser enn gjennomsnittet.

Undertrykker kroppens signaler
Ulempen med å være så følsom er at man lett undertrykker kroppens signaler. Mange høysensitive lurer på hva som er galt med dem. Dersom den sensitive undertrykker sin spesielle følsomhet kan det lett føre til motløshet og maktesløshet, som utvikler en selvdestruktiv atferd og i visse tilfeller utvikler depresjon. Det verste som kan skje en svært følsom person, er å bli et offer for egen følsomhet.

Tips: Utforsk i hvilken grad coachee forstår og aksepterer seg selv og hvilke endringer i hverdagen som bedre tar hensyn til egne behov og det kroppen prøver å signalisere.

Valg av jobb
De som har gått den veien høna sparker mht valg av jobb og kanskje har valgt jobb mer utfra lønningsposen enn interesser og talent, vil på ett eller annet tidspunkt i livet møte veggen og må finne en annen retning. Tips: For å få nok energi til å møte arbeidslivets utfordringer, trenger en høysensitiv å jobbe med noe som interesserer så sterkt at det like gjerne kunne vært hans hobby. De trenger også et positivt og nærende arbeidsmiljø med en empatisk og oppbyggende sjef som ser de ansatte.

Tips: Utforsk spesielt hva coachee elsker å drive med i tillegg til interesser, verdier og sterke egenskaper.

Det vil være avgjørende å skape en trygg atmosfære som den sensitive kan trives i.

Hva trenger en høysensitiv av en coach?
For en høysensitiv gjelder det å finne en coach som med fleksibilitet, tålmodighet og varme kan være støttende og tar seg tid til å være utforskende.

Høysensitive er vant til å tilpasse seg de som ikke er så sensitive. De fleste vil ikke uten videre tilkjennegi at de er høysensitiv overfor en ikke høysensitiv person for å unngå å bli oppfattet som svak.

Det vil være avgjørende å skape en trygg atmosfære som den sensitive kan trives i. Vær derfor bevisst på hvordan du bruker stemmen. Det gjelder både volum og tempo. En sensitiv vil fort la seg stresse dersom du snakker fort eller er litt skarp i stemmen. La derfor stemmevolum og tempo inneholde din empati og hjertevarme. Den sensitive trenger din hjertevarme for å komme i kontakt med sårbarheten sin.

Vær også obs på at coaching kan være en krevende metode for den sensitive som har mange tanker som tenkes grundig igjennom før de kommer til uttrykk. Den særlig sensitive vil vegre seg for å åpne seg dersom relasjonen ikke er på plass i forhold til tålmodighet, empati og hjertevarme.

Tips: Trekk pusten, vær tålmodig – og skru på varmen.

Oppsummert kan sies at når en høysensitiv får lagt fortiden bak seg, forstår og tar hensyn til seg selv samt skaper et liv som de ønsker å være tilstede i, da finner de sin styrke. Når høysensitive er i harmoni og har det bra med seg selv, har de det ifølge forskning bedre enn gjennomsnittet. Dette er viktig både for den høysensitive og coachen å være klar over. NLP som metode passer godt for høysensitive mennesker fordi NLP handler om å bevisstgjøre og anvende den sansebaserte informasjonen som den høysensitives verden er fylt med.

DNCF sertifisert Coach.

Sølvi Salomonsen er DNCF sertifisert Coach, ACMC Meta Coach og reg Helsecoach DNCF. Hun holder kurs for Foreningen for høysensitivitet og er kontaktperson i Akershus for foreningen. Hun jobber som coach, helsecoach samt foredragsholder og driver Intuition Management.