Karriereveiledning   Coaching   Selvutvikling

Karriereveiledning   Coaching   Selvutvikling

Innlegg2019-10-17T02:57:11+02:00

Stories – Historier

Hva er NLP?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering. NLP utforsker forholdet mellom hvordan vi tenker (nevro), hvordan vi kommuniserer (lingvistisk), og våre atferdsmønstre og følelser (programmering). Når du ser hvordan du fungerer på disse tre nivåene, kan du ved hjelp av teknikker gå inn og endre både følelser, tanker og atferd slik at livet ditt endres i en retning du ønsker. Gjennom livet "programmeres" våre atferdsmønstre gjennom det vi sier til oss selv både positive og negative ting. Når overbevisningen eller atferden er ferdig programmert lagres den inn i ditt ubevisste sinn og du trenger ikke tenke på den lenger. NLP har verktøy som kan bistå deg å bevisstgjøre dine negative programmeringer og erstatte disse med nye og mer hensiktsmessige positive programmering. NLP er ekstremt målrettet og bygger på tanken om at endring kan skje straks, mens det er ikke-endring som tar lang tid.  Ved utviklingen av NLP ble det i stor grad lagt vekt på studier av velfungerende mennesker.  Hvordan tenker de? Hva sier de til seg selv? Hvordan "programmerer" de seg selv til å nå sine mål? NLP er et enkelt, men likevel avansert - sett av egenskaper som hjelper deg med å klargjøre hva du ønsker i [...]

3. juni 2021|Kategorier: Coaching, Helse, Høysensitiv, Karriere, NLP|

Hva er coaching?

Coaching er en guidet prosess for å åpne for hele ditt potensiale og øke din prestasjon. Coaching hjelper den enkelte til å oppnå klarhet, fjerne selvpålagte begrensninger, få tilgang til sin indre visdom og latente ressurser. Yteevnen vil øke og nye talenter kan komme frem. Coaching har kun én hensikt og det er klientens suksess. Gjennom å arbeide i en en-til-en prosess er coaching i stand til å behandle dypere, personlige spørsmål. Coaching er en formalisert, men likevel høyst personlig metode som blander utprøvde vitenskapelige teknikker for forandring med teknikker innen personlig vekst og praktiske øvelser. Ved hjelp av coaching brytes barrierer ned og du når det maksimale av ditt potensiale. Prosessen hjelper deg til å oppnå klarhet i hvem du er, hva du gjør, hvor du skal og hvorfor du gjør det. Hva er en Coach? En personlig coach tar utgangspunkt i dine mål og er trent til å stille gode spørsmål som gjør at du ser ting klarere. Coachen er en person som lytter til deg og stiller de spørsmålene som bidrar til at du selv finner svarene for å nå dine mål. Gjennom spørsmålene hjelpes du til å bryte dine gamle automatiske [...]

3. juni 2021|Kategorier: Coaching, Depresjon, Drømmejobben, Helse, Høysensitiv, Intuisjon, Karriere|

5 tips for å bli mer intuitiv

Å følge den indre stemmen er en måte å leve innenfra og ut. En måte å leve i pakt med den du er. Det er en måte å frigjøre seg fra å leve livet utfra andres forventninger. En måte å sette seg selv først. Det er en måte å sette seg i førersetet av livet sitt.

9. februar 2023|Kategorier: Intuisjon|

Hva er NLP?

3. juni 2021|Kategorier: Coaching, Helse, Høysensitiv, Karriere, NLP|

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering. NLP utforsker forholdet mellom hvordan vi tenker (nevro), hvordan vi kommuniserer (lingvistisk), og våre atferdsmønstre og følelser (programmering). Når du ser hvordan du fungerer på [...]

Finn din indre stemme

26. oktober 2022|Kategorier: Intuisjon|

Du bare vet det, uten å kunne forklare hvorfor. Du bare vet at du gjør et riktig valg når du kjenner deg rolig og trygg samtidig som gleden strømmer opp igjennom ryggraden, gir deg en prikkende fornemmelse, frysning eller gåsehud.

Hva er NLP?

3. juni 2021|Kategorier: Coaching, Helse, Høysensitiv, Karriere, NLP|

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering. NLP utforsker forholdet mellom hvordan vi tenker (nevro), hvordan vi kommuniserer (lingvistisk), og våre atferdsmønstre og følelser (programmering). Når du ser hvordan du fungerer på [...]

Coaching – et verktøy til vekst

21. mai 2021|Kategorier: Coaching|

Sommerfuglen er et kraftfullt symbol på utvikling og transformasjon. Den menneskelige utviklingsprosessen foregår på samme måte. Like lite som sommerfugllarven har vi begreper om vårt utrolige potensiale. SYMBOL PÅ ET [...]

Gå til toppen