STYRK DIN INTUISJON

Lær om hjernefunksjonene og samspillet mellom tanker, følelser, frykt og intuisjon. Lær om ulike intuitive kanaler. Hvordan vite forskjell på intuisjon og tanker? Hvordan nullstille tankestrømmen? Hvordan skape jording og sentrering ved hjelp av pusten? Hvordan få kontakt med sin egen intuitive kanal? Det kreves ingen forkunnskaper, og kursene passer for alle som ønsker å utvikle sin intuisjon. Les referanser

SENSITIV STYRKE

Målet med kurset er å øke forståelsen, så en kan gjenkjenne og utnytte ressursene og fordelene, takle utfordringene og dermed gi rom for sensitiviteten. Kurset tar for seg: Sensitivitetsprofilens 5 områder, Hvordan det oppleves å være sensitiv, Ressursene og styrkene til høysensitive. Utfordringene, Overstimulering og Hvordan leve godt som sensitiv. Les referanser

STRESSMESTRING FOR SÆRLIG SENSITIVE

Overgangsfasene i livet kan være ekstra utfordrende for de særlig sensitive. Den største utfordringen er at man oftere og raskere enn de fleste føler seg overstimulert, utmattet og stresset. Dette påvirker evne til indre ro og god søvnkvalitet. Å forstå, akseptere og anerkjenne sin sensitivitet er av avgjørende betydning for å bevare kraften. Hva kjennetegner din sensitivitet? Hva er de sensitives særegne styrker og kvaliteter? Hvordan forebygge at overstimulering inntreffer? Hvordan håndtere overstimulering når det har skjedd? Lær 3 praktiske verktøy for å oppnå indre ro og bedre søvn. Les referanser

BEDRE SELVFØLELSE OG MESTRING

Lær om hjernefunksjonene og samspillet mellom tanker, følelser, frykt og intuisjon. Hvordan ta kontroll over følelsene? Hvordan ha kontakt med seg selv når man opplever sterke følelser og frykt? Hvordan nullstille tankestrømmen? Hvordan identifisere sitt emosjonelle nivå? Man lærer om de emosjonelle nivåene og å arbeide løsningsfokusert med å øke sin emosjonelle tilstand uten ytre stimuli. Les referanser