Høysensitive lever med et tynnere filter mot verden enn folk flest. Du tar inn impulser og inntrykk 3-5 ganger sterkere enn de som ikke er høysensitive. Å være høysensitiv er en gave når man lærer seg å håndtere og balansere energien.

Som høysensitiv må du lære deg å ta hensyn til de utfordringer som karaktertrekket gir. Du merker kanskje andre menneskers vanskelige følelser i din egen kropp eller at arbeidsdagen spiser energien din fordi det blir for mange inntrykk, for mye støy, for mange mennesker, for dårlig luftkvalitet og for mye å forholde seg til. Mange høysensitive opplever at hverdagen føles overveldende og kontinuerlig preges av stress. I lengden kan det føre til slitenhet, utmattelse og i verste fall sykdom dersom du ikke forstår hvordan du kan balansere energien din. Nedenfor følger noen tips til hvordan du kan styrke din livskvalitet og ta bedre vare på deg selv:

HØYSENSITIVES RESSURSER

 • Empati og omsorg. Ser hvordan andre har det, og hva de trenger, og ønsker å hjelpe.
 • Tenker annerledes, ser ting på andre måter. Å kunne se nye løsninger er en form for kreativitet.
 • Intuitiv, har innsikt og forståelse.
 • Etisk sans og høye verdier.
 • Skaper trivsel og bedre miljø.
 • Stort engasjement.
 • Nysgjerrige, elsker å lære og reflektere.
 • Ønsker å bidra og være til nytte.
 • Merker raskt hva som er uheldig og skadelig.
 • Sterk forbindelse til naturen. Å være i nærheten av vannet eller på fjellet er viktig for å finne indre ro. Lader batteriene der.

HVORDAN FINNE SIN STYRKE SOM HØYSENSITIV

 • Forstå hvordan du er sensitiv. Aksepter det og ta hensyn til det.
 • Intuisjon er en av dine medfødte talenter. Utforsk og bli venn med den.
 • Bli bevisst dine verdier, sterke egenskaper og hva som motiverer deg.
 • Let etter mening i dine relasjoner, jobbvalg og livet for øvrig.
 • Teknikker for å være tilstede i nuet som Mindfulness og Meditasjon kan redusere stress og gi bedre søvnkvalitet.
 • Bli bevisst tankefeller som tapper deg for energi og hvordan du stryker din selvfølelse.
 • Forstå hva egenkjærlighet innebærer – hvordan du gir omsorg og næring til deg selv.
 • Styrk ditt egenverd slik at du kjenner deg verdifull.
 • Perfeksjonisme kan gjøre at du utmatter deg selv med detaljer som bare du legger merke til.
 • Legg fortiden bak deg. Tilgivelse handler om å gi slipp og lege gamle sår.