FAGLIG BAKGRUNN

Særlig erfaring med: Høysensitivitet i forhold til personlig utvikling, utvikle intuisjon, lav selvfølelse, angst og depresjon, helse, søvn, utbrenthet og stress.

Sølvi har siden 2007 drevet firmaet Intuition Managment AS som tilbyr coaching, mental trening og workshops. Har en særlig interesse og kompetanse i forhold til utfordringer med høysensitivitet.  Det gjelder alt fra å finne den optimale jobben, løse hverdagsproblemer eller legge bak seg en traumatisk fortid, etablere god selvfølelse, selvtillit og egenverd og hvordan styre tankene inn i nuet. Hun holder workshop i stressmestring, Bedre selvfølelse og Bevisstgjøre og styrke intuisjon. Hun har jobbet som coach og karriereveileder siden 2007 og utfører tjenester både overfor privatpersoner, næringslivet og NAV. Jobber for tiden bl.a. hos Falck Norge med Arbeidsrettet Rehabilitering. Medlem i Den Norske Coach Forening (DNCF).

Sølvi Salomonsen er DNCF sertifisert Coach. Har Bachelorgrad i jus med spesialisering i arbeidsrett. Masterfag i Endringsledelse. Omfattende omstillingskompetanse på individ og organisasjonsnivå. HR faglig bakgrunn fra næringslivet som bl.a. omfatter fagansvar for Omstilling og nedbemanning i Posten Norge. Har også erfaring med rekruttering, HMS, disiplinærsaker og kurskonsepter med gode resultater.

PERSONLIG INFORMASJON

Sølvi har en lidenskapelig interesse for hjernefunksjoner og hvordan livet som høysensitiv kan utfolde seg på en best mulig måte. Hennes bakgrunn med utfordrende oppvekstforhold, sensitiv personlighet og høye karriereidealer skapte grobunn for å utforske intuisjon. Etter at hennes far døde brått da hun var barn og hun ble alene med en mor som hadde mer enn nok med seg selv, ble intuisjonen en slags overlevelsesmekanisme.  Etter hver som hun ble eldre ble hun nyskjerrig på hvorfor intuisjonen noen ganger virket og andre ganger ikke virket. Hun utforsket ulike retninger om intuisjon gjennom mange år, og har latt seg inspirere av bl.a. psykolog Carl Gustav Jung, Jose Silva og Nevro Lingvistisk Programmering. I år 2001 holdt hun sitt første kurs i intuisjon for andre.

En sjokkartet hendelse  ga henne utfordringer med PTSD i 40 årene og ble utgangspunkt for 5 års coachutdannelse og mange års terapeutisk arbeid. Dette ble starten på karriereveien som coach og karriereveileder. Hennes sterke interesse for hjernefunksjoner ble til konsepter for å styrke selvfølelsen, utvikle mer livsglede og spre kunnskap om høysensitivitet.

Sølvi Salomonsen

COACH UTDANNELSE

Career Coach, Stark & Partner
DNCF sertfisert Coach
Registrert Helsecoach DNCF
Executive Coach,
 Coach Team – House of leadership
ACMC Meta-Coach, Dr Michael Hall
NLP Master Practitioner, Coach Team – House of leadership
NLP Practitioner, Mind Too
Coachsertifisering for ledere hos Right Management

Medlem av Den Norske Coachforening (DNCF)

KURS

Tunsberg Medisinske skole, Kostholdsveileder (pågår)
Tunsberg Medisinske skole, Anatomi og fysiologi
Dr. Alberto Villoldo, Energimedisin
Foreningen for høysensitive, Sensitiv styrke 1, 2 og 3
Akasia skolen, Intro kurs
Silvametoden, Silva Ultra Mind
Ailo Gaup, Sjamanens vei

KUNDER OG SAMARBEIDSPARTNERE:

Intuition Management tilbyr tjenester til privatpersoner, virksomheter, ledere og medarbeidere i næringslivet samt NAV. Blant oppdragsgivere kan nevnes Karrierepartner, Falck Norge, JobLearn og Bedriftsakademiet. Andre samarbeidspartner er Den Norske Coachforening og Høysensitiv Norge.

Intuition Management er CARE-venn. CARE er en hjelpeorganisasjon som jobber for kvinners og jenters rettigheter og har prosjekter innen nødhjelp og langsiktig bistand i flere av verdens fattigste land.

VISJON OG VERDIER

Intuition Management AS sin visjon er å hjelpe deg til å oppfylle ditt potensiale og nå dine mål. Målet er å hjelpe deg og ditt sinn til å oppnå den forandring du ønsker på en trygg og behagelig måte. Slik at det er mulig for deg å skape den forbedring eller utvikling som du ønsker i ditt liv.

Intuition Management AS jobber etter Den Norske Coachforenings etiske krav og retningslinjer som omfatter verdier som Respekt, Redelighet, Integritet, Profesjonalitet og Taushetsplikt.

Del denne saken! Velg plattform å dele den på;